Aktualności

SEMINARIUM NAUKOWE – Nauki hydrobiologiczne a zrównoważony rozwój

08 marca 2024 

 

Organizatorzy: Oddział Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego w Szczecinie, Katedra Bioinżynierii Środowiska Wodnego i Akwakultury, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Miejsce: Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, ul. Kazimierza Królewicza 4, Szczecin

 

Program:

9:45-10:00 Otwarcie i prowadzenia – Arkadiusz Nędzarek

 

Pierwsza sesja:

10:00 – 10:20 Małgorzata Bonisławska: Oddziaływanie wybranych środków strącających stosowanych w rekultywacji zbiorników wodnych na rozwój zarodkowy ryb – podsumowanie badań przeprowadzonych na szczupaku (Esox lucius L.) 

10:20 – 10:40  Artur Furdyna: Rewilding – w zgodzie z naturą wszystko wraca na swoje miejsce

10:40 – 11:00  Marcin Biernaczyk: Gatunki obce i chronione w ciekach wód Polski na przykładzie ichtiofauny

11:00 – 11:20 Katarzyna Stepanowska: Rybołówstwo małoskalowe a racjonalna gospodarka rybacka

 

11:20-11:40 Przerwa

Druga sesja:

11:40 – 12:00  Agnieszka Tórz: Akwaponika jako przykład zrównoważonej hodowli ryb i roślin – badania pilotażowe

12:00 – 12:20  Jacek Sadowski: Niskonakładowy multitroficzny system do hodowli ryb i roślin „FISHPLANT”

12:20 – 12:40   Sławomir Lisiecki: Technologia BOKASHI jako przykład zrównoważonej praktyki w akwakulturze śródlądowej

12:40 – 13:00  Remigiusz Panicz: Zasobooszczędna gospodarka w unijnych programach HORYZONT

 

 

13:00 – 13:20  Podsumowanie i zakończenie seminarium 


Składki członkowskie