Aktualności

Sprawozdanie z II Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej Funkcjonowanie i Ochrona Wód Płynących – PotamON 2019


Walne Zebranie, 12.04.2019 (relacja)

Zarząd przedstawił Walnemu Zebraniu sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe z prowadzonej działalności w kadencji 2015-2018. Zgodnie z rekomendacją Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie udzieliło absolutorium dla ustępującego Zarządu. W drodze tajnych wyborów wybrano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Poniżej skład osobowy wybranych organów.

 

Zarząd:

Przewodniczący - dr hab. inż. Robert Czerniawski

Wiceprzewodniczący - dr hab. inż. Agnieszka Szlauer-Łukaszewska

Sekretarz - dr Łukasz Sługocki

Skarbnik - dr Tomasz Krepski

Członkowie Zarządu - dr hab. inż. Przemysław Śmietana, dr hab. inż. Adam Tański

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek

Członek komisji - dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska

Członek komisji - dr inż. Marcin Biernaczyk

 

Decyzją Walnego Zebrania, członkowie którzy zalegają z opłacaniem składek członkowskich (dwa lub więcej lat) zostają zawieszeni w prawach członków zwyczajnych do dnia 30 czerwca br. kiedy to zawieszeni członkowie w przypadku nieuregulowania składek zostaną wykreśleni z listy członków szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. 

 

Ponadto, nowo wybrany Zarząd zaproponował powołanie nagrody dla młodego/młodej hydrobiologa/hydrobiolożki za najlepszą pracę dyplomową. Walne Zebranie wyraziło aprobatę dla tego pomysłu.Składki członkowskie